Trang chủ > Handmade > Cách làm hộp quà con ma dễ thương

Cách làm hộp quà con ma dễ thương

Cách làm hộp quà con ma dễ thương – Hộp quà mà tặng người yêu thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh! 🙂

Để làm hộp quà, bạn cần:

Cách làm hộp quà - 3 mẫu hộp và nắp hộp

3 mẫu hộp và nắp hộp

– Mẫu hộp quà (bạn tham khảo mẫu tại đây: mẫu hộp 1, mẫu hộp 2, mẫu nắp hộp)

– Giấy trắng in mẫu

– Kéo, dao trổ

– Keo dán

Cách làm hộp quà như sau:

Cách làm hộp quà - Bước 1: In nắp hộp

Bước 1: In nắp hộp

Bước 1:

– In nắp hộp, đáy hộp, thành hộp và thành nắp hộp lên giấy theo mẫu. Dùng kéo cắt rời từng phần ra.

Cách làm hộp quà - Bước 2: Dùng dao rọc giấy trổ nhẹ theo các nếp gấp để dán hộp quà cho đẹp.

Cách làm hộp quà – Bước 2: Dùng dao rọc giấy trổ nhẹ theo các nếp gấp để dán hộp quà cho đẹp.

Bước 2:

– Dùng dao rọc giấy trổ nhẹ theo các nếp gấp để dán hộp quà cho đẹp.

Cách làm hộp quà - Bước 3: Dán thành hộp và đáy hộp màu xanh dương với nhau.

Cách làm hộp quà – Bước 3: Dán thành hộp và đáy hộp màu xanh dương với nhau.

Bước 3:

– Dán thành hộp và đáy hộp màu xanh dương với nhau.

Cách làm hộp quà - Bước 4: tương tự bước 3

Cách làm hộp quà – Bước 4: tương tự bước 3

Bước 4:

– Tương tự, bạn dán thành nắp hộp và nắp hộp màu xanh lá cây với nhau. Cuối cùng, dán 2 mặt cười giấy trắng bên ngoài nắp hộp và đáy hộp là xong.

Hộp quà chú ma siêu đáng yêu đã hoàn thành rồi!

Cách làm hộp quà - Sản phẩm hoàn thành!

Sản phẩm hoàn thành!

Nguồn: Nexttonicx

Bình luận